MOSTOSTAL_MET

Włókna do betonu

Aprobata
Techniczna

ITB AT-15-6756/2005

Atest Higieniczny
HK/B/1133/01/2005

Włókna stalowe 1/50 przeznaczone są do mikrozbrojenia betonu.

W zależności od projektowanych właściwości betonu włókna stalowe 1/50 mogą być dodawane w ilości od 20 do 35 kg na m³ betonu.
W betonach z włóknami stalowymi można stosować kruszywo naturalne o średnicy ziaren nie przekraczającej 16mm. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B25, a stosunek w:c nie powinien być większy niż 0,6. W celu zmniejszenia ilości wody zarobowej mogą być stosowane domieszki chemiczne, nie powodujące korozji włókien stalowych.

Parametry techniczne:

Parametry techniczne
Parametry 1/50
d [mm] 1,0±10%
L [mm] 50±10%
I [mm] 2,5±10%
h [mm] 2,0±10%
α [°] 42±10%

Zastosowanie

Mogą być stosowane jako jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczególności w betonach przeznaczonych do wykonywania podłóg przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych elementów prefabrykowanych.

Atesty

Produkowane przez nas włókna stalowe uzyskały stosowną Aprobatę Techniczną: ITB AT-15-6756/2005 i Atest Higieniczny: HK/B/1133/01/2005.

Konstrukcje i wyroby do betonów z dodatkiem włókien stalowych powinny być poddawane pielęgnacji w taki sam sposób jak konstrukcje i wyroby z betonów zwykłych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje zadzwoń
884 002 048
lub wypełnij formularz.

Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.