Projekty UE

Program Regionalny

Innowacyjna gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy „MOSTOSTAL-MET” Sp. z o.o. poprzez udział w Branżowym Programie Promocji

Opis projektu:

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności promowanych towarów Wnioskodawcy z branży budownictwa na rynkach międzynarodowych, wzmocnienie rozpoznawalności firmy „MOSTOSTAL-MET” Sp. z o.o. oraz jej produktów, a przez to poszerzenie rynków zbytu oraz współpracy Wnioskodawcy z partnerami zagranicznymi, umożliwiające podniesienie poziomu eksportu w przedsiębiorstwie. Realizacja projektu w szeroko pojęty sposób, przyczyni się do wykreowania polskich specjalności eksportowych, polskich marek, a tym samym do poprawy wizerunku Polski, jako atrakcyjnego partnera gospodarczego na rynku międzynarodowym, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, skutkujące wzmocnieniem trwałości i efektywności współpracy gospodarczej. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do rozwoju firmy oraz do trwałego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej.

Dzałania promujące:

 1. Udział w Targach Budma w Poznaniu (od 29/01/2013 do 01/02/2013)
 2. Udział w Targach Interbud w Łodzi (od 01/03/2013 do 03/03/2013)
 3. Udział w Targach MosBuild w Moskwie (od 02/04/2013 do 05/04/2013)
 4. Misja gospodarcza do Kazachstanu (maj 2013)
 5. Udział w Targach KazBuild w Almaty(od 03/09/2013 do 06/09/2013)
 6. Misja gospodarcza do Rosji (wrzesień 2013)
 7. Udział w Targach SaudiBuild w Riyadh (od 04/11/2013 do 07/11/2013)
 8. Udział w Targach Budma w Poznaniu (styczeń 2014)
 9. Misja gosdpodarcza do Niemiec (od 18/02/2014 do 21/02/2014)
 10. Udział w Targach Interbud w Kijowie (marzec 2014)
 11. Udział w Targach MosBuild w Moskwie (kwiecień 2014)
 12. Udział w Targach Budma w Poznaniu (styczeń 2015)
 13. Udział w Targach Bau w Monachium (od 13/01/2015 do 18/01/2015)
 14. Udział w Targach Interbud w Łodzi (luty 2015)


Całkowity koszt projektu: 663 573,96 zł
Kwota dofinansowania: 404 618,25 zł
Nazwa beneficjenta: „MOSTOSTAL-MET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Instytucja Wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych, Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
Informacje udzielane na temat projektu: Adam Sprysak adams@mostostal-met.com.pl, tel.:0-84-686-22-98, 0-84-686-07-96

logotyp

Mostostal-Met Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych urządzeń takich jak:

 • zgrzewarka wraz z zaginarką
 • prościarka i obcinarka do drutu
 • linia do malowania proszkowego

Opis projektu:

Zakup nowoczesnych urządzeń przyczyni się do wzrostu wydajności produkcji, obniżenia kosztów oraz poprawy jakości produkcji.

Całkowity koszt projektu: 2 225 868 zł
Kwota dofinansowania: 912 091,00 zł
Nazwa beneficjenta: Mostostal-Met Sp. z o.o.
Instytucja Pośrednicząca:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczosci w Lublinie, 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4. www.lawp.lubelskie.pl.
Punkt informacyjny: tel.:0-81-46-23-831,0-81-46-23-812
Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, www.rpo.lubelskie.pl.
Punkt informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego: 0-800-888-776, 0-81-44-16-750