Adatvédelmi szabályzat

Awww.mostosta l-met.com.pladatvédelmi irányelvei


Kedves felhasználó

Köszönjük, hogy meglátogatta a www.mostostal-met.com.pl weboldalt.

Az Ön magánéletének és biztonságérzetének védelme érdekében készítettük ezt az Adatvédelmi szabályzatot, amelyben bemutatjuk a személyes adatok kezelésére, valamint a cookie-k és egyéb technológiák használatára vonatkozó szabályokat a weboldalunk használatával kapcsolatban.

Az Adatvédelmi szabályzatban szereplő információk a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet iránymutatásainak megfelelően készültek.

 

1. FOGALMAZÁSOK

 1. Adminisztrátor - Mostostal-Met Sp. z o.o., ul. Krzeszowska 93, 23-400 Biłgoraj, KRS: 0000151796, NIP: 9180000666, REGON: 950027779, telefon: 84 686 20 34, e-mail: info@mostostal-met.com.pl
 2. Szolgáltatás - a www.mostostal-met.com.pl címen működő weboldal.
 3. Felhasználó - a Webhelyet látogató bármely internetfelhasználó.

 

2. SZEMÉLYES ADATOK

 1. Ki a Felhasználók személyes adatainak kezelője?
  A Felhasználó személyes adatainak kezelője a Rendszergazda.

 2. Hogyan léphet kapcsolatba az ügyintézővel?
  E-mailben a következő címen: info@mostostal-met.com.pl

 3. Hogyan szerzünk adatokat a felhasználókról és viselkedésükről?

  1. A Felhasználó által a Weboldalon elérhető űrlapon megadott adatokon keresztül. Az adatok megadása önkéntes, azonban az adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teszi a válaszadást a kérdőívre.

  2. A sütik (ún. "cookie-k") tárolásával a végberendezéseken.

  3. A naplók mentésével webkiszolgálói szinten.

 4. Milyen célokra és milyen alapon használjuk fel az adatokat?

  1. A kérdőív részeként az ügyintézőnek megadott adatokat az űrlap funkciójából eredő célból, azaz a küldött kérésre való válaszadás céljából kell feldolgozni. A Felhasználóval való kapcsolatfelvétel telefonon vagy e-mailben történik. Az adatfeldolgozás jogalapja a feldolgozás szükségessége az Adminisztrátor jogos érdekének - a Felhasználókkal való kommunikáció - megvalósításához.

  2. A sütikben tárolt adatok feldolgozása a következő célokból történik:

   • statisztikák, azaz olyan statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogyan használják a felhasználók a Weboldalt. Az adatok feldolgozásának jogalapja az adatkezelő jogos érdekének - a Weboldal szerkezetének és tartalmának javítása - megvalósításához szükséges feldolgozás,

   • marketing, azaz személyre szabott anyagok megjelenítése a Felhasználónak hirdetési hálózatokon, különösen a Google hálózatán. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés szükségessége az Adminisztrátor jogos érdekének megvalósításához - az Adminisztrátor szolgáltatásairól szóló információk bemutatása, beleértve a Felhasználók igényeihez és érdeklődési köréhez igazított ajánlatok bemutatásának lehetőségét és az Adminisztrátor szolgáltatásainak értékesítésének növelését.

  3. A szervernaplókban rögzített adatokat technikai célokra dolgozzák fel. Az adatok feldolgozásának jogalapja az adatkezelő jogos érdekének megvalósításához - a Weboldal megfelelő működésének biztosításához - szükséges feldolgozás.

 5. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

  1. A kérdőív részeként az ügyintézőnek megadott adatokat az űrlapon küldött kérés megválaszolásához szükséges ideig kezeljük.

  2. Ami a sütiket illeti, mindaddig, amíg azok le nem járnak, vagy amíg a Felhasználó nem törli őket a böngészőből.

  3. A szervernaplók tekintetében 60 napig.

 6. Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó?

  1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen a Rendszergazda által kezelt személyes adataihoz.

  2. Az adatok helyesbítéséhez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését, kiegészítését vagy frissítését.

  3. A törléshez való jog ("elfeledtetéshez való jog"): A Felhasználónak joga van - a törvényben meghatározott körülmények fennállása esetén - kérni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését. A helyzettől függően: Az Adatkezelő haladéktalanul végrehajtja a törlést, vagy megtagadja azt, ha a Felhasználó adatainak további feldolgozására jogi okok állnak fenn, és ezeket a Felhasználó érdekei felülírják.

  4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy korlátozza adatai feldolgozását. Az adatkezelés csak meghatározott célok teljesítésére korlátozható.

  5. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy személyes adatait általánosan használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat más félnek továbbítsa.

  6. Tiltakozási jog: A Felhasználónak joga van tiltakozni személyes adatainak az Adminisztrátor jogos érdekei alapján történő feldolgozása ellen. Ebben az esetben az Adminisztrátornak le kell állítania a Felhasználó személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a Felhasználó bizonyítja, hogy a feldolgozásnak olyan érvényes és jogos okai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival vagy követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges okokkal szemben.

  7. A hozzájárulás visszavonásához való jog: A felhasználó, akinek adatait az Adatkezelő kifejezett hozzájárulása alapján kezeli, jogosult arra, hogy azt bármikor visszavonja, anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

  8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: A felhasználó, akinek adatait a Rendszergazda feldolgozza, jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Lengyelországban a RODO értelmében a felügyeleti hatóság a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke.

 7. A Rendszergazda tájékoztat, hogy nem profilezi a Felhasználókat a Weboldalon, amely alapján olyan döntések születhetnek, amelyek a Felhasználókra nézve joghatásokat eredményeznek, vagy hasonlóan jelentős mértékben érintik őket.

 8. A Rendszergazda tájékoztatja, hogy a Weboldallal kapcsolatban a tevékenységét támogató szervezetek szolgáltatásait veszi igénybe, amelyek a következők:

  1. Tárhelyszolgáltató.

  2. A marketing vagy elemzési célokra használt online eszközök szolgáltatói, különösen a Google.

 9. Az adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel, kivéve, hogy az Adatkezelő köteles lehet a Szolgáltatás által gyűjtött információkat törvényes kérés alapján, a kérés mértékéig az arra jogosult szervek számára átadni.

 10. Az ügyintéző gondoskodik a rendelkezésére bocsátott személyes adatok bizalmas kezeléséről és biztonságáról:

  1. kellő gondossággal gyűjti a személyes adatokat, és védi azokat a jogosulatlan hozzáféréstől,

  2. megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajt végre a személyes adatok megfelelő védelmének biztosítása érdekében.

 11. Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a tevékenységét támogató szervezetek is garantálják a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazását, amikor az Adatkezelő nevében adatokat kezelnek.

 

3. SÜTI

 1. A weboldal sütiket használ.

 2. Mik azok a sütik?

  1. A sütik (ún. "cookie-k") olyan informatikai adatok, különösen kis szöveges fájlok, amelyeket a Felhasználó végberendezése (pl. számítógép, táblagép, okostelefon) tárol.

  2. A sütik általában tartalmazzák a weboldal nevét, ahonnan származnak, a tárolás időtartamát a végberendezésen és egy egyedi számot.

 3. A cookie-kat a Rendszergazda webhelye (saját cookie-k) vagy harmadik fél webhelyei olvashatják.

 4. A Weboldal által használt sütik egy része a böngésző munkamenet végén, azaz a böngésző bezárásakor törlődik (munkamenet sütik), más sütik a Felhasználó végberendezésén tárolódnak, és lehetővé teszik a Felhasználó böngészőjének felismerését a Weboldal legközelebbi látogatásakor (állandó sütik).

 5. A saját sütiket a Weboldal megfelelő működéséhez használjuk.

 6. Milyen célból férünk hozzá a sütikben található információkhoz?

   

   

  1. Elemzési és statisztikai célokra, azaz statisztikák készítésére, amelyek megmutatják, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt, ami lehetővé teszi a Rendszergazda számára a Weboldal szerkezetének és tartalmának javítását.

  2. Remarketing, azaz személyre szabott anyagok megjelenítése Önnek hirdetési hálózatokon, különösen a Google hálózatán.

 7. Hogyan tudom kezelni a cookie-kat?

  1. A webböngészők általában alapértelmezés szerint engedélyezik a sütik tárolását a Felhasználó végberendezésén.

  2. Ha a Felhasználó nem kapcsolja ki a cookie-k használatát a böngésző beállításaiban, ez azt jelenti, hogy beleegyezik azok használatába.

  3. A Felhasználó önállóan és bármikor megváltoztathatja a cookie-k beállításait, hogy meghatározza a cookie-k tárolásának és hozzáférésének szabályait az eszközén. A Szolgáltatás Felhasználója megváltoztathatja böngészője beállításait - pl. letilthatja a sütik automatikus kezelését, vagy tájékoztatást kaphat minden egyes alkalommal, amikor azok elhelyezésre kerülnek az eszközén.

  4. A cookie-k kezelésének módját a felhasználó az általa használt böngésző súgójában találja meg.

  5. A cookie-kat a hirdetési hálózatok (különösen a Google hálózat) használják arra, hogy a Felhasználó által a Weboldal használatához igazított hirdetéseket jelenítsenek meg. Ebből a célból információkat tárolhatnak a Felhasználó navigációs útvonaláról vagy az adott oldalon eltöltött időről. A Felhasználó a cookie-kból származó és a Google hirdetési hálózata által gyűjtött preferenciaadatait a következő címen elérhető eszközzel tekintheti meg és szerkesztheti: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl.

  6. A Google Analytics elemző és statisztikai eszközei révén a Rendszergazda is használ sütiket. Ezek a szolgáltatások segítenek az Adminisztrátornak a Weboldal forgalmának elemzésében. Ily módon információkat szerez a Weboldal látogatásairól, mint például: megtekintett oldalak, a Weboldalon eltöltött idő, az eszközök és böngészők típusa, amelyekről a Felhasználók a Weboldalt látogatják, IP-cím, domainnév, valamint földrajzi és demográfiai adatok (életkor, nem, érdeklődési kör). Ezek az adatok összesítettek és anonimak, azaz nem tartalmazzák a Weboldal látogatóinak azonosító jellemzőit. A Felhasználónak lehetősége van a Google Analytics eszközeinek blokkolására a Google által biztosított böngésző-kiegészítő telepítésével a következő címen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=p. A Google Analytics-en belüli adatfeldolgozás biztonságának részletes magyarázata a következő címen érhető el: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 8. A Rendszergazda tájékoztatja Önt, hogy a sütik használatának korlátozása vagy letiltása befolyásolhatja a Weboldalon elérhető egyes funkciókat.

 

4. SZERVER JEGYZŐKÖNYVEK

 1. A sütiktől függetlenül a Weboldal automatikusan elmenti a webböngészők által továbbított információkat a szerverén minden egyes alkalommal, amikor a Felhasználó meglátogatja a Weboldalt.

 2. bekezdésben említett információkat szervernaplók formájában kell rögzíteni, amelyek tartalmazzák:

  1. A felhasználó IP-címe,

  2. a felhasználó által használt internetböngészőre és operációs rendszerre vonatkozó információk,

  3. a Felhasználó által korábban meglátogatott weboldal URL-címe, amennyiben a Webhelyet egy hivatkozáson keresztül érte el,

  4. az átvitt adatok mennyisége,

  5. a hozzáférés dátuma és időpontja.

 3. Információk a szervernaplókban:

  1. összesítettek és anonimak, azaz nem kapcsolhatók a Weboldalt böngésző konkrét személyekhez, és nem használhatók fel a Felhasználók azonosítására,

  2. nem adják ki harmadik félnek,

  3. elmentésre és tárolásra kerülnek a szerveren,

  4. kizárólag a szerver menedzselése, azaz a szerver működésével kapcsolatos esetleges problémák diagnosztizálása és a weboldal hatékony adminisztrációjához hasznos statisztikák készítése céljából használjuk.

 

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi szabályzat módosítására. A változtatásokat indokolhatja például a Weboldal funkcióinak fejlődése, a technológiai fejlődés vagy az alkalmazandó jogszabályok változása.

 2. Ha bármilyen kérdése vagy véleménye van azzal kapcsolatban, hogy az Adatkezelő hogyan alkalmazza az Adatvédelmi szabályzatot, kérjük, küldje el az e-mail címre: info@mostostal-met.com.pl

© 2024 Mostostal-Met Sp. z o.o, Adatvédelmi szabályzat »

Tervezés és kivitelezés: Net Partners