Konfidencialitātes politika

www.mostostal-met.com.plkonfidencialitātes politika


Cienījamais lietotāj

Paldies, ka apmeklējāt tīmekļa vietniwww.mostostal-met.com.pl.

Jūsu privātuma un drošības sajūtas labad esam sagatavojuši šo konfidencialitātes politiku, kurā izklāstīti noteikumi par personas datu apstrādi un sīkdatņu un citu tehnoloģiju izmantošanu saistībā ar mūsu vietnes izmantošanu.

Privātuma politikā ietvertā informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK pamatnostādnēm.

 

1. DEFINĪCIJAS

 1. Administrators - Mostostal-Met Sp. z o.o., ul. Krzeszowska 93, 23-400 Biłgoraj, KRS: 0000151796, NIP: 9180000666, REGON: 950027779, tālrunis: 84 686 20 34, e-pasts: info@mostostal-met.com.pl
 2. Pakalpojums - tīmekļa vietnes darbība www.mostostal-met.com.pl.
 3. Lietotājs - jebkurš interneta lietotājs, kas apmeklē Vietni.

 

2. PERSONAS DATI

 1. Kas ir Lietotāju personas datu pārzinis?
  Administrators ir Lietotāja personas datu pārzinis.

 2. Kā sazināties ar administratoru?
  E-pasts: info@mostostal-met.com.pl

 3. Kā mēs iegūstam datus par Lietotājiem un viņu uzvedību?

  1. Izmantojot informāciju, ko Lietotājs ir ievadījis Tīmekļa vietnē pieejamajā pieprasījuma veidlapā. Datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr, ja dati netiks sniegti, nebūs iespējams saņemt atbildi uz pieprasījuma veidlapas jautājumiem.

  2. Uzglabājot sīkfailus (tā sauktos "sīkfailus") gala ierīcēs.

  3. Saglabājot žurnālus tīmekļa servera līmenī.

 4. Kādiem mērķiem un uz kāda pamata mēs izmantojam datus?

  1. Dati, kas Administratoram tiek sniegti kā daļa no pieprasījuma veidlapas, tiek apstrādāti nolūkam, kas izriet no veidlapas funkcijas, t. i., lai atbildētu uz nosūtīto pieprasījumu. Saziņa ar lietotāju tiks veikta pa tālruni vai e-pastu. Datu apstrādes juridiskais pamats ir apstrādes nepieciešamība, lai īstenotu Administratora leģitīmās intereses - saziņu ar Lietotājiem.

  2. Sīkfailos saglabātie dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:

   • statistika, t. i., statistikas datu apkopošana, kas palīdz saprast, kā Lietotāji izmanto Tīmekļa vietni. Datu apstrādes juridiskais pamats ir apstrādes nepieciešamība, lai īstenotu pārziņa likumīgās intereses - tīmekļa vietnes struktūras un satura uzlabošanu,

   • mārketingu, t. i., pielāgotu materiālu rādīšanu Lietotājam reklāmas tīklos, jo īpaši Google tīklā. Datu apstrādes juridiskais pamats ir apstrādes nepieciešamība, lai īstenotu Pārziņa leģitīmās intereses - informācijas par Pārziņa pakalpojumiem sniegšanu, tostarp iespēju sniegt Lietotāju vajadzībām un interesēm pielāgotus piedāvājumus un palielināt Pārziņa pakalpojumu pārdošanu.

  3. Servera žurnālos reģistrētie dati tiek apstrādāti tehniskiem mērķiem. Datu apstrādes juridiskais pamats ir datu apstrādes nepieciešamība, lai īstenotu pārziņa leģitīmās intereses - nodrošināt tīmekļa vietnes pienācīgu darbību.

 5. Cik ilgi mēs apstrādājam personas datus?

  1. Dati, kas tiek sniegti administratoram kā daļa no pieprasījuma veidlapas, tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai atbildētu uz formā nosūtīto pieprasījumu.

  2. Attiecībā uz sīkfailiem - līdz to derīguma termiņa beigām vai līdz brīdim, kad Lietotājs tos izdzēsīs no pārlūkprogrammas.

  3. Attiecībā uz servera žurnāliem 60 dienas.

 6. Kādas tiesības ir lietotājam?

  1. Tiesības piekļūt personas datiem: Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, ko apstrādā Administrators.

  2. Tiesības uz datu labošanu: Jums ir tiesības pieprasīt administratoram nekavējoties labot, papildināt vai atjaunināt personas datus, kas attiecas uz jums.

  3. Tiesības uz dzēšanu ("tiesības tikt aizmirstam"): Lietotājam ir tiesības - ja pastāv likumā paredzētie apstākļi - pieprasīt administratoram dzēst personas datus, kas uz viņu attiecas. Atkarībā no situācijas: Administrators nekavējoties veic dzēšanu vai atsakās to darīt, ja pastāv tiesisks pamatojums turpmākai Lietotāja datu apstrādei un ja par to prevalē Lietotāja intereses.

  4. Tiesības ierobežot apstrādi: Jums ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi. Apstrādi var ierobežot tikai konkrētiem nolūkiem.

  5. Tiesības uz datu pārnesamību: Jums ir tiesības saņemt savus personas datus vispārpieņemtā mašīnlasāmā formātā, un jums ir tiesības nosūtīt šos datus citai pusei.

  6. Tiesības iebilst: Lietotājam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām interesēm. Šādā gadījumā Administratoram jāpārtrauc Lietotāja personas datu apstrāde, ja vien Lietotājs nepierāda, ka apstrādei ir likumīgs, leģitīms pamatojums, kas ir svarīgāks par Lietotāja interesēm, tiesībām un brīvībām vai pamatojumu prasību izvirzīšanai, iesniegšanai vai aizstāvēšanai.

  7. Tiesības atsaukt piekrišanu: Lietotājam, kura datus apstrādā Administrators, pamatojoties uz izteiktu piekrišanu, ir tiesības jebkurā laikā to atsaukt, neietekmējot apstrādes, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas, likumību.

  8. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Lietotājam, kura datus apstrādā Administrators, ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Polijā saskaņā ar RODO uzraudzības iestāde ir Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājs.

 7. Administrators informē, ka tas nepiedalās Vietnes Lietotāju profilā, uz kura pamata varētu tikt pieņemti lēmumi, kas Lietotājiem rada tiesiskas sekas vai ietekmē tos līdzīgi nozīmīgā veidā.

 8. Administrators informē, ka saistībā ar Tīmekļa vietni tas izmanto tās darbību atbalstošo struktūru pakalpojumus, tostarp:

  1. Hostinga pakalpojumu sniedzējs.

  2. Mārketinga vai analītiskos nolūkos izmantoto tiešsaistes rīku nodrošinātāji, jo īpaši Google.

 9. Dati netiks kopīgoti ar trešām personām, izņemot gadījumus, kad administratoram var būt pienākums sniegt Pakalpojuma apkopoto informāciju pilnvarotām iestādēm, pamatojoties uz likumīgiem pieprasījumiem, tādā apjomā, kādā tas ir pieprasīts.

 10. Administrators nodrošina viņam sniegto personas datu konfidencialitāti un drošību:

  1. rūpīgi vāc personas datus un aizsargā tos no nesankcionētas piekļuves,

  2. īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu aizsardzību.

 11. Pārzinis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka arī struktūras, kas atbalsta tā darbību, garantē atbilstošu drošības pasākumu piemērošanu, apstrādājot datus pārziņa vārdā.

 

3. CUKMIŠU PIEDĀVĀJUMI (COOKIES)

 1. Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

 2. Kas ir sīkfaili?

  1. Sīkdatnes (tā sauktās "sīkdatnes") ir IT dati, jo īpaši nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja gala ierīcē (piemēram, datorā, planšetdatorā, viedtālrunī).

  2. Sīkfaili parasti satur vietnes nosaukumu, no kuras tie nāk, to glabāšanas ilgumu gala ierīcē un unikālu numuru.

 3. Sīkdatnes var nolasīt Administratora tīmekļa vietne (savas sīkdatnes) vai trešo pušu tīmekļa vietnes.

 4. Dažas no tīmekļa vietnes izmantotajām sīkdatnēm tiek dzēstas pārlūka sesijas beigās, t. i., kad pārlūks tiek aizvērts (sesijas sīkdatnes), citas sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja galiekārtā un ļauj atpazīt lietotāja pārlūku, kad tīmekļa vietne tiek apmeklēta nākamreiz (pastāvīgās sīkdatnes).

 5. Tīmekļa vietnes pareizai darbībai tiek izmantotas patentētas sīkdatnes.

 6. Kādiem nolūkiem mēs piekļūstam sīkfailos ietvertajai informācijai?

   

   

  1. Analītiskiem un statistikas mērķiem, t.i., lai veidotu statistiku, kas parāda, kā Lietotāji izmanto Tīmekļa vietni, kas savukārt ļauj Administratoram uzlabot Tīmekļa vietnes struktūru un saturu.

  2. atkārtota tirgvedība, t. i., lai rādītu jums pielāgotus materiālus reklāmas tīklos, jo īpaši Google tīklā.

 7. Kā es varu pārvaldīt savus sīkfailus?

  1. Tīmekļa pārlūkprogrammas parasti pēc noklusējuma ļauj saglabāt sīkfailus Lietotāja gala ierīcē.

  2. Ja Lietotājs nedeaktivizē sīkfailu izmantošanu pārlūkprogrammas iestatījumos, tas nozīmē, ka viņš piekrīt to izmantošanai.

  3. Lietotājs var patstāvīgi un jebkurā laikā mainīt sīkfailu iestatījumus, lai noteiktu sīkfailu glabāšanas un piekļuves noteikumus savā ierīcē. Pakalpojuma lietotājs var mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus - piemēram, bloķēt automātisku sīkdatņu apstrādi vai saņemt informāciju par katru reizi, kad tās tiek ievietotas viņa ierīcē.

  4. Lai uzzinātu, kā pārvaldīt sīkfailus, lietotājs var izmantot izmantotās pārlūkprogrammas palīdzības cilni.

  5. Sīkdatnes izmanto reklāmas tīkli (jo īpaši Google tīkls), lai rādītu reklāmas, kas pielāgotas Lietotāja tīmekļa vietnes izmantošanai. Šim nolūkam tās var saglabāt informāciju par Lietotāja navigācijas ceļu vai laiku, kas pavadīts konkrētā lapā. Lietotājs var apskatīt un rediģēt savu preferenču informāciju, kas iegūta no sīkfailiem un ko apkopo Google reklāmas tīkls, izmantojot rīku, kas pieejams vietnē: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl.

  6. Administrators izmanto arī sīkfailus, izmantojot Google Analytics analītiskos un statistikas rīkus. Šie pakalpojumi palīdz administratoram analizēt Tīmekļa vietnes datplūsmu. Šādā veidā tiek iegūta informācija par Tīmekļa vietnes apmeklējumiem, piemēram, apskatītās lapas, Tīmekļa vietnē pavadītais laiks, ierīču un pārlūkprogrammu veids, no kurām Lietotāji apmeklē Tīmekļa vietni, IP adrese, domēna nosaukums un ģeogrāfiskie un demogrāfiskie dati (vecums, dzimums, intereses). Šie dati ir apkopoti un anonīmi, t. i., tie nesatur tīmekļa vietnes apmeklētājus identificējošus datus. Lietotājam ir iespējams bloķēt Google Analytics rīkus, instalējot Google piedāvāto pārlūkprogrammas papildinājumu, kas atrodams tīmekļa vietnē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=p. Sīkāks skaidrojums par datu apstrādes drošību Google Analytics ietvaros ir pieejams vietnē: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 8. Administrators informē, ka sīkfailu izmantošanas ierobežošana vai atspējošana var ietekmēt dažas Tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas.

 

4. SERVERA ŽURNĀLI

 1. Neatkarīgi no sīkfailiem tīmekļa vietne automātiski saglabā tīmekļa pārlūkprogrammu nosūtīto informāciju savā serverī katru reizi, kad lietotājs to apmeklē.

 2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju reģistrē servera žurnālu veidā, kuros ir:

  1. Lietotāja IP adrese,

  2. informāciju par lietotāja izmantoto interneta pārlūkprogrammu un operētājsistēmu,

  3. Lietotāja iepriekš apmeklētās tīmekļa vietnes URL, ja Tīmekļa vietnei tika piekļūts, izmantojot saiti,

  4. pārsūtīto datu apjomu,

  5. piekļuves datumu un laiku.

 3. Informācija servera žurnālos:

  1. ir apkopoti un anonīmi, t. i., tie nav saistīti ar konkrētām personām, kas pārlūko Tīmekļa vietni, un netiek izmantoti, lai identificētu Lietotājus,

  2. netiek izpausti trešām personām,

  3. tiek saglabāti un uzglabāti serverī,

  4. tiek izmantoti tikai un vienīgi servera pārvaldības nolūkos, t. i., iespējamo servera darbības problēmu diagnosticēšanai un statistikas datu ģenerēšanai, kas ir noderīgi tīmekļa vietnes efektīvai administrēšanai.

 

5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 1. Administrators patur tiesības grozīt šo konfidencialitātes politiku. Izmaiņas var būt pamatotas, piemēram, ar Tīmekļa vietnes funkcionalitātes attīstību, tehnoloģiju attīstību vai izmaiņām piemērojamos tiesību aktos.

 2. Ja jums ir kādi jautājumi vai viedokļi par to, kā Administrators piemēro Privātuma politiku, lūdzu, sūtiet tos uz e-pasta adresi: E-PASTA ADRESI: info@mostostal-met.com.pl

© 2024 Mostostal-Met Sp. z o.o, Konfidencialitātes politika »

Dizains un izpilde: Net Partners