Włókna do betonu

Włókna stalowe 1/50 przeznaczone są do mikrozbrojenia betonu.

W zależności od projektowanych właściwości betonu włókna stalowe 1/50 mogą być dodawane w ilości od 20 do 35 kg na m³ betonu.
W betonach z włóknami stalowymi można stosować kruszywo naturalne o średnicy ziaren nie przekraczającej 16mm. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B25, a stosunek w:c nie powinien być większy niż 0,6. W celu zmniejszenia ilości wody zarobowej mogą być stosowane domieszki chemiczne, nie powodujące korozji włókien stalowych.

Parametry techniczne

schemat włókna do betonu

Parametry 1/50
d [mm] 1,0±10%
L [mm] 50±10%
I [mm] 2,5±10%
h [mm] 2,0±10%
α [°] 42±10%

Atesty

Produkowane przez nas włókna stalowe uzyskały stosowną Aprobatę Techniczną: ITB AT-15-6756/2005 i Atest Higieniczny: HK/B/1133/01/2005.

©2018 Mostostal-Met Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie Net Partners